The Gioi BlackBerry

Thủ thuật, games, themes, nhạc…cho blackberry

Posts Tagged ‘gỡ bỏ’

Phương pháp mới để gỡ bỏ IT Policy cho blackberry

Posted by thegioiblackberry trên 25/03/2009

Bình thường ở nước ngoài, khi BB được sử dụng trong 1 mạng nào đó có Blackberry Enterprise Sever (BES), thì có thể được add IT-Policy do nguyên nhân bảo mật. VÀ cũng chính vì thằng IT-policy này ngăn cản các chương trình của hãng thứ 3 (vd OperaMini) tạo kết nối ra ngoài, hoặc không cho phép ta tắt Firewall, hoặc ko cho phép disable pasword… và một loạt phiền phức khác sẽ nêu cụ thể sau. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn mở các khoá có trong IT-policy đó.

Làm thế nào để biết BB của bạn có bị chặn bởi IT-Policy hay không?

Bạn vào security options ~> General settings, và nếu nhìn thấy một mục nào có tên là IT-Policy nghĩa là BB của bạn có cái của nợ đáng ghét này. Nếu không có mục này, xin xem cập nhật.
Cập nhật: có thể kiểm tra bằng cách vào Options => Status và nhấn B U Y R (với suretype keyboard thì phải nhấn kiểu multitab) Nếu bạn nhìn thấy dòng chữ IT-policy enabled ở phần Data Usage và Voice Usage thì có nghĩa là máy bạn có IT-policy (có chưa chắc đã bị chặn).

Vậy đối với người dùng VN, làm thế nào để vứt nó đi? Sau đây là giải pháp:

1: Bạn cần có Certificate Sync. Certificate Sync có đi kèm trong bộ Blackberry Desktop Manager, tuy nhiên ở chế độ cài đặt mặc định nó sẽ không xuất hiện.
Bạn phải chắc chắn rằng Desktop manager của bạn được cài đặt ở chế độ sử dụng Blackberry Internet Service(BIS) chứ không phải Blackberry Enterprise Server. Nếu đang để ở chế độ sử dụng BES, bạn có thể sửa lại chế độ sử dụng BIS cũng bằng cách vào Add-remove Programs, chọn BB Desktop Manager, nhấn nút change/remove, chọn Modify, (chọn BIS nếu trước đó bạn chọn BES) và thêm Certificate Sync

2: Bạn cần có file policy.bin, download nó và copy vào folder C:\Program Files\Research in Motion\Blackberry (coi như Windows của bạn được cài trên ổ C: nhé)

3: Chỉnh sửa chút xíu trong registry. Trước khi thực hiện bước này bạn phải tắt Desktop Manager đi.
Bạn mở Registry Editor, đến khóa HKEY_Current_Users\Software\Research In Motion\BlackBerry\PolicyManager
Nhấn chuột phải ở thư mục Policy Manager và chọn New/String Value. Tên của Value là Path, và nội dung là: C:\Program Files\Research In Motion\BlackBerry\policy.bin
Cách mở Registry Editor: Trên máy tính bạn nhấn START, chọn Run, sau dó gõ regedit và nhấn enter.

4: Chạy Blackberry Desktop Manager, cắm BB vào máy tính, Verification và thực hiện Certificate Sync
Cập nhật: Khi thực hiện bước này bạn cần có kết nối internet, sau khi đã cập nhật data từ Certificate Sever thì bạn mới nhấn sync.

5: Enjoy. Giờ đây bạn đã có thể disable pasword, cái OperaMini, JiveTalk… Và còn nhiều lỗi khác có thể khắc phục bằng phương pháp này, sẽ thú vị hơn nếu bạn tự khám phá.

Chúc bạn thành công – www.ticsoft.com (Nguồn: Sưu tầm)

Posted in Thủ thuật blackberry | Tagged: , , , | Chức năng bình luận bị tắt ở Phương pháp mới để gỡ bỏ IT Policy cho blackberry