The Gioi BlackBerry

Thủ thuật, games, themes, nhạc…cho blackberry

Posts Tagged ‘blackberry’

Mẹo vặt về sử dụng blackberry

Posted by thegioiblackberry trên 26/02/2010

Cùng học cách áp dụng các mẹo vặt và phím tắt cho chiếc smartphone BlackBerry (lưu ý: có một số ứng dụng không hỗ trợ cho các dòng BB cổ) của bạn. Hãy bắt đầu bằng cách chọn các ứng dụng dưới đây:

• Tìm kiếm
• Đính kèm
• Trình duyệt
• Camera
• Media player
• Bản đồ BB
• Lịch
• Cơ bản về BB
• Thoại
• Nhắn tin
• Soạn thảo

Tìm kiếm:
– Tìm kiếm số liên lạc trong danh bạ: Gõ tên người cần liên lạc hoặc một số ký tự đầu của tên, kèm theo dầu cách.
– Tìm kiếm ký tự lưu trong tin nhắn hoặc bộ nhớ: Nhấn phím S
– Tìm kiếm ký tự trong file đính kèm hoặc trang web: Nhấn phím F
– Tìm kiếm ký tự trong file trình chiếu đính kèm: Thực hiện việc truy cập file thuyết trình bằng dạng ký tự hoặc ký tự kèm slide. Nhấn phím F

File đính kèm:
Những mẹo vặt phổ biến:
– Tìm kiếm ký tự trong file đính kèm: Nhấn phím F
– Di chuyển tới vị trí cuối cùng của con trỏ sau khi đóng hoặc mở lại một file đính kèm: Nhấn phím G

File đính kèm là bảng tính:
– Di chuyển tới một ô trong bảng: Nhấn phím G
– Xem nội dung của một trong bảng: Nhấn phím trống (Space)
– Chuyển bảng tính: Nhấn phím V
– Đánh dấu một bảng tính: Nhấn phím Enter
– Xem các cột hoặc hàng ẩn: Nhấn phím H

File đính kèm là dạng trình chiếu:
– Di chuyển giữa các file trình chiếu: Nhấn phím M
– Chuyển tới slide kế tiếp: Nhấn phím N
– Chuyển tới slide trước: Nhấn phím P
– Chuyển tới vị trí con trỏ cuối cùng sau khi đóng và mở lại file trình chiếu đính kèm: Thực hiện việc truy cập file thuyết trình bằng dạng ký tự hoặc ký tự kèm slide. Nhấn phím G

Trình duyệt:
Các mẹo vặt thông dụng:
– Chèn dấu chấm “.” Vào hộp thoại Go To: Nhấn phím trống Space
– Chèn dấu gạch chéo “/” vào hộp thoại Go To: Nhấn đồng thời phím Shift và phím trống Space
– Mở tùy chọn trong trình duyệt: Trong trình duyệt, nhấn phím O
– Dừng việc tải web: Nhấn phím Escape
– Giấu trình duyệt: Nhấn phím D
– Đóng trình duyệt: Nhấn giữ phím Escape

Trong một trang web:
– Di chuyển tới một trang web cụ thể: Nhấn phím G
– Trở về trang chủ: Nhấn phím H
– Mở danh sách đánh dấu: Nhấn phím K
– Thêm một mục đánh dấu: Nhấn phím A
– Xem danh sách các trang web mới truy cập gần đây: Nhấn phím I
– Refresh một trang web: Nhấn phím R
– Xem địa chỉ một liên kết: Đánh dấu liên kết, nhấn phím L
– Xem địa chỉ một trang web: Nhấn phím P
– Lưu một trang web trong một danh sách tin nhắn: Nhấn phím S
– Truy cập vào một đường dẫn đã được đánh dấu: Nhấn phím Enter
– Giấu tiêu đề: Nhấn phím U
– Xem lại tiêu đề: Nhấn phím U
– Xem bản thu nhỏ của một trang web: Nhấn phím X. Quay trở lại trạng thái thông thường: Nhấn phím bất kỳ

Di chuyển trong một trang web:
– Di chuyển lên trên màn hình: Nhấn giữ phím Shift + phím trống Space
– Di chuyển xuống dưới màn hình: Nhấn phím Space
– Di chuyển lên trên đầu một trang web: Nhấn phím T
– Di chuyển xuống dưới cùng một trang web: Nhấn phím B

Camera:
– Chụp hình: Nhấn phím tiện ích bên phải
– Zoom gần vật thể: Nhấn phím tăng volume
– Zoom ra xa vật thể: Nhấn phím giảm volume
– Thay đổi chế độ đèn flash cho bức ảnh: Nhấn phím trống Space
– Thay đổi kích thước của kính ngắm: Nhấn giữ phím biểu tượng

Media Player:
– Dừng hoặc tiếp tục chơi nhạc hoặc video: Nhấn phím tắt tiếng
– Bật bài hát tiếp theo trong danh sách phân loại: Nhấn phím N
– Bật bài hát trước trong danh sách phân loại: Nhấn phím P
– Xoay chiều một bức ảnh: Nhấn phím R
– Zoom gần một bức ảnh: Nhấn phím I
– Zoom ra xa một bức ảnh: Nhấn phím O
– Trở về kích thước ảnh ban đầu: Nhấn phím W

Bản đồ BlackBerry:
– Phóng to trên bản đồ: Nhấn phím I
– Thu nhỏ trên bản đồ: Nhấn phím O
– Xem hoặc giấu thông tin trạng thái bên trên bản đồ: Nhấn phím U
– Xem hoặc giấu thông tin hiệu chỉnh bên dưới bản đồ: Nhấn phím trống Space
– Di chuyển tới hướng tuyến tiếp theo: Nhấn phím N
– Di chuyển tới hướng tuyến trước: Nhấn phím P

Lịch:
Chú ý: Đặt No cho phần “Enable Quick Entry” trong tùy chọn lịch khi áp dụng những mẹo vặt này để làm việc trong mục xem theo ngày Day view.
– Đặt lịch hẹn: Nhấn phím C
– Thay đổi chương trình: Nhấn phím D
– Thay đổi mục xem theo ngày Day view: Nhấn phím D
– Thay đổi mục xem theo tuần Week view: Nhấn phím W
– Thay đổi mục xem theo tháng Month view: Nhấn phím M
– Di chuyển tới ngày, tuần hoặc tháng tiếp theo: Nhấn phím trống Space
– Di chuyển tới ngày, tuần hoặc tháng trước đó: Nhấn phím Shift và Space
– Di chuyển tới ngày hiện thời: Nhấn phím T
– Di chuyển tới một ngày nhất định: Nhấn phím G

Cơ bản về BlackBerry:
– Di chuyển con trỏ: Di chuyển quả cầu đánh dấu
– Thoát khỏi một màn hình hay quay lại một trang web trong trình duyệt: Nhấn phím Escape
– Di chuyển tới một danh sách các mục chọn hoặc trình đơn danh mục: Gõ chữ đầu tiên của mục chọn
– Chọn hoặc bỏ một lựa chọn: Nhấn phím Space
– Xem những trị sô sẵn có trong một trường: Nhấn phím Alt
– Chuyển ứng dụng: Nhấn giữ phím Alt và chọn ứng dụng rồi thả phím Alt
– Trở về màn hình ngoài: Nhấn phím End
– Xóa một mục đã được đánh dấu: Nhấn phím BackSpace hoặc Delete

Thoại:
– Nhận cuộc gọi: Nhấn phím Send
– Chèn ký tự “+” vào một số điện thoại: Nhấn giữ phím O
– Thêm phần đuôi mở rộng cho một số điện thoại: Nhấn phím Alt và phím X rồi gõ số ở phần đuôi mở rộng
– Gán quay số nhanh trên một phím nào đó: Trên màn hình ngoài hoặc màn hình thoại, nhấn giữ phím đó
– Bật hoặc tắt loa trong khi gọi: Nhấn phím Speakerphone
– Gõ một chữ trong trường số phone: Nhấn phím Alt và chữ đó
– Kiểm tra thư thoại: Giữ phím 1
– Di chuyển lên trên đầu của màn hình thoại: Nhấn phím Space
– Xem số gọi đi cuối cùng: Nhấn phím Space và Enter. Nhấn phím Send để gọi số đó.
– Xem danh bạ trên màn hình thoại: Nhấn giữ phím Send

Nhắn tin:
Trong một tin nhắn:
– Trả lời một tin nhắn: Nhấn phím R
– Trả lời tất cả tin nhắn: Nhấn phím L
– Chuyển một tin nhắn: Nhấn phím F
– Sắp xếp email đã được đánh dấu: Nhấn phím I
– Xem địa chỉ email của 1 liên lạc: Trong tin nhắn, đánh dấu liên lạc nhấn phím Q. Để xem lại tên hiển thị, nhấn phím Q

Trong một danh sách tin nhắn:
– Mở một tin nhắn đã được đánh dấu: Nhấn phím Enter
– Soạn tin nhắn từ một danh sách tin nhắn: Nhấn phím C
– Đánh dấu một tin nhắn là đã mở hoặc chưa mở: Nhấn phím Alt và I
– Xem tin nhắn đã gửi: Nhấn phím Alt và O
– Xem thư thoại: Nhấn phím Alt và V
– Xem tin nhắn dạng ký tự: Nhấn Alt và P
– Xem lại tất cả các tin nhắn của bạn: Nhấn phím Escape

Di chuyển trong danh sách tin nhắn:
– Di chuyển lên trên màn hình: Nhấn phím Shift và Space
– Di chuyển xuống dưới màn hình: Nhấn phím Space
– Di chuyển lên đầu danh sách tin nhắn: Nhấn phím T
– Di chuyển xuống cuối danh sách tin nhắn: Nhấn phím B
– Di chuyển tới ngày kế tiếp: Nhấn phím N
– Di chuyển tới ngày trước: Nhấn phím P
– Di chuyển tới tin nhắn chưa mở kế tiếp: Nhấn phím U
– Di chuyển tới tin nhắn có liên quan kế tiếp: Nhấn phím J
– Di chuyển tới tin nhắn có liên quan trước: Nhấn phím K

Soạn thảo:
– Chèn khoảng trống: Nhấn phím Space 2 lần, chữ cái kế tiếp sẽ được viết hoa
– Viết hoa một chữ cái: Giữ phím chữ đó cho tới khi chữ hoa xuất hiện
– Gõ chữ cái luân phiên trên một phím: Giữ phím Alt và phím chữ cái
– Gõ chữ phiên âm hoặc ký tự đặc biệt: Giữ phím chữ cái và di chuyển quả cầu đánh dấu sang trái hoặc phải (Ví dụ để gõ chữ ü, bạn giữ phím chữ cái U và di chuyển quả cầu đánh dấu sang trái cho tới khi chữ ü xuất hiện). Thả phím chữ cái khi chữ phiên âm hoặc ký tự đặc biệt xuất hiện.
– Gõ số trong trường số: Nhấn phím số
– Gõ số trong trường mật mã: Giữ phím Alt và nhấn phím số
– Bật NUM lock: Nhấn giữ Alt và phím Left Shift
– Bật CAP lock: Nhấn giữ Alt và phím Right Shift
– Tắt NUM lock hoặc CAP lock: Nhấn phím Shift
– Chuyển bộ gõ ngôn ngữ: Trên màn hình ngôn ngữ, đặt Yes cho mục “Input language shortcut” và giữ phím Alt rồi nhấn Enter. Đánh dấu ngôn ngữ rồi thả phím Alt.
– Chèn khoảng trống hoặc ký tự @ vào địa chỉ email: Nhấn phím Space
– Gõ một biểu tượng: Nhấn phím Symbol và gõ chữ cái hiện bên dưới biểu tượng đó
– Đánh dấu một hàng chữ: Nhấn phím Shift và di chuyển quả cầu đánh dấu
– Đánh dấu từng chữ cái một: Giữ phím Shift và di chuyển quả cầu đánh dấu sang trái hoặc phải
– Hủy đánh dấu chữ: Nhấn phím Escape
– Cắt chữ đã đánh dấu khi soạn thảo: Nhấn phím Shift kèm phím BackSpace/Delete
– Copy chữ đã đánh dấu khi soạn thảo: Nhấn phím Shift và ấn vào quả cầu đánh dấu

Chúc bạn thành công – www.ticsoft.com (Nguồn: Sưu tầm)

Posted in Thủ thuật blackberry | Tagged: , , | Chức năng bình luận bị tắt ở Mẹo vặt về sử dụng blackberry

Game Linh Vương trên blackberry

Posted by thegioiblackberry trên 22/02/2010

Download game linh vuong

Chúc bạn thành công – www.ticsoft.com (Nguồn: Sưu tầm)

Posted in Games blackberry | Tagged: , , | Chức năng bình luận bị tắt ở Game Linh Vương trên blackberry

Assasin’s Creed 81xx,83xx,87xx và 88xx

Posted by thegioiblackberry trên 22/02/2010

Download

Chúc bạn thành công – www.ticsoft.com (Nguồn: Sưu tầm)

Posted in Games blackberry | Tagged: , , , , , | Chức năng bình luận bị tắt ở Assasin’s Creed 81xx,83xx,87xx và 88xx

Game Prince of Persia- Hoàng tử Ba Tư

Posted by thegioiblackberry trên 22/02/2010

Prince of Persia – Hoàng Tử Ba Tư, series game đình đám của “ông lớn” Ubisoft đã làm ngây ngất bao trái tim của các game thủ trên các hệ máy chơi game, đã được làm lại trên các hệ điện thoại khác nhau (Chủ yếu cho Nokia S60- cái này em search trên 4rum mình thấy khá nhiều game cho S60) nhưng với anh em mê BB thì…

Nay em xin chia sẽ với anh em tinh tế 2 game trong series PoP mà em sưu tầm được: Prince of Persia Classic và Prince of Persia (2008).

Hình ảnh và gameplay review:

Download

Chúc bạn thành công – www.ticsoft.com (Nguồn: Sưu tầm)

Posted in Games blackberry | Tagged: , , , | Chức năng bình luận bị tắt ở Game Prince of Persia- Hoàng tử Ba Tư

Diamond Twister-Game xếp kim cương cho mọi người

Posted by thegioiblackberry trên 22/02/2010

Đúng với tên gọi, Diamond Twister có gameplay tương tự game xếp kim cương trên máy tính đã làm điêu đứng chị em văn phòng 1 thời.Nay với Diamond Twister trên Blackberry thì chị em Tinh tế lại có thời gian bên em BB yêu quí.Với màu sắc bắt mắt và cốt truyện hay, Diamond Twister là 1 game không thể bỏ qua.

DiamondTwister_Bb81xx.rar

DiamondTwister_Bb83xx_88xx.rar‎

DiamondTwister_BbStorm.zip‎

Chúc bạn thành công – www.ticsoft.com (Nguồn: Sưu tầm)

Posted in Games blackberry | Tagged: , , | Chức năng bình luận bị tắt ở Diamond Twister-Game xếp kim cương cho mọi người

The Sims 3 cho 83xx

Posted by thegioiblackberry trên 22/02/2010

Download The Sim

Chúc bạn thành công – www.ticsoft.com (Nguồn: Sưu tầm)

Posted in Games blackberry | Tagged: , , | Chức năng bình luận bị tắt ở The Sims 3 cho 83xx

Konami Pes 2010 cho các dòng blackberry

Posted by thegioiblackberry trên 22/02/2010

Trong phần Options để ControlsStandard thì các nút như sau:
1234 6789 -> các phím di chuyển
5: chuyền. Nháy 2 lần phím 5 là bật tường. Giữ phím 5 là chuyền bổng. (nếu đội bạn đang có bóng, giữ phím 5 để tự động cướp bóng)
phím số: 0 -> sút. Bấm và giữ để tăng lực sút. (nếu đội bạn đang có bóng: phím số 0 sẽ là chuồi bóng)
* hoặc #: chọc khe …
———–
Nếu Options bác để ControlsOne Touch
–> phím 5 vừa là sút, chuyền… (nói chung phím 5 lúc này khá đa năng )

Download PES 2010

Chúc bạn thành công – www.ticsoft.com (Nguồn: Sưu tầm)

Posted in Games blackberry | Tagged: , , , | Chức năng bình luận bị tắt ở Konami Pes 2010 cho các dòng blackberry

Lưu trữ tin nhắn SMS trên Blackberry

Posted by thegioiblackberry trên 01/08/2009

Lưu trữ tin nhắn SMS trên Blackberry

Nếu vô tình xóa đi các tin nhắn quan trọng trên điện thoại thì Dexrex SMS Backup sẽ là vị cứu tinh cho bạn. Cách thức lưu trữ và sắp xếp tất cả tin nhắn gửi/nhận SMS từ BlackBerry cũng tương tự như các trình tin nhắn và bạn cũng chỉ việc đăng nhập với một mật khẩu quản lý trên website của Dexrex để truy xuất và đọc lại các tin nhắn này.

Bạn có thể tải về và cài đặt phần mềm này từ thiết bị Blackberry tại http://www.dexrex.com/mobile/blackberry (phiên bản 3.13). Sau đó, bạn theo trình thuật sĩ hướng dẫn để đăng ký một tài khoản có tên đăng nhập là số điện thoại của bạn và mật khẩu tùy chọn. Để quá trình theo dõi, nhận và lưu SMS vào máy chủ của Dexrex, điện thoại của bạn phải được cài đặt và bật GPRS.

Muốn xem lại những tin nhắn SMS đã được lưu, bạn có thể truy cập vào trang http://www.dexrex.com/MemberHome. Sau đó, đăng nhập với tài khoản số điện thoại đã được đăng ký và bắt đầu duyệt lại những tin nhắn SMS đã được lưu.

Nhận xét: Quá trình cập nhật tin nhắn SMS của Dexrex diễn ra khá nhanh chóng (sau 1 giây), hỗ trợ lưu trữ nhiều mạng chat và đặc biệt là hoàn toàn miễn phí. Thử nghiệm với Blackberry 8320 cho thấy Dexrex hoạt động khá tốt, tin nhắn hiển thị rất đầy đủ và khoa học, dễ dàng tìm kiếm và sàng lọc, cước phí GPRS để lưu 16 SMS có 1.075 ký tự với Dexrex chỉ tốn gần 100 đồng.

Chúc bạn thành công – www.ticsoft.com

Posted in Phần mềm blackberry | Tagged: , , , | Chức năng bình luận bị tắt ở Lưu trữ tin nhắn SMS trên Blackberry

Game xếp gạch cho blackberry

Posted by thegioiblackberry trên 28/07/2009

Game xếp gạch cho blackberry, hãy nhìn vào hình vẽ để biết phím đánh game này nha

Download game xếp gạch

Chúc bạn thành công – http://www.ticsoft.comthiết kế website

Posted in Games blackberry | Tagged: , , | Chức năng bình luận bị tắt ở Game xếp gạch cho blackberry

Yamee – Phần mềm chat yahoo tốn ít kb nhất

Posted by thegioiblackberry trên 18/07/2009

Các bạn tải file zip về , giải nén thành file Yamee.jar , copy vô thẻ nhớ của BB , xong vào Media trên BB , mở Menu–>Explore–> Media Card –> nhấn vào Yamee.jar –> download (nghĩa là tải từ file java vô máy chứ ko connect với mạng đâu, yên tâm , không tốn GPRS của các bạn đâu.

Hướng dẫn:

Nó cài xong các bác thoát ra menu rồi vào Yamee chat bình thường
Phím tắt : – Del : điều khiển Menu lệnh bên phải
– Enter : điều khiển menu lệnh bên trái

Download Yamee

Chúc bạn thành công – www.ticsoft.com (Nguồn: tinhte)

Posted in Phần mềm blackberry | Tagged: , , , , , , | Chức năng bình luận bị tắt ở Yamee – Phần mềm chat yahoo tốn ít kb nhất