The Gioi BlackBerry

Thủ thuật, games, themes, nhạc…cho blackberry

Archive for the ‘Thủ thuật blackberry’ Category

Thủ thuật blackberry

Mẹo vặt về sử dụng blackberry

Posted by thegioiblackberry trên 26/02/2010

Cùng học cách áp dụng các mẹo vặt và phím tắt cho chiếc smartphone BlackBerry (lưu ý: có một số ứng dụng không hỗ trợ cho các dòng BB cổ) của bạn. Hãy bắt đầu bằng cách chọn các ứng dụng dưới đây:

• Tìm kiếm
• Đính kèm
• Trình duyệt
• Camera
• Media player
• Bản đồ BB
• Lịch
• Cơ bản về BB
• Thoại
• Nhắn tin
• Soạn thảo

Tìm kiếm:
– Tìm kiếm số liên lạc trong danh bạ: Gõ tên người cần liên lạc hoặc một số ký tự đầu của tên, kèm theo dầu cách.
– Tìm kiếm ký tự lưu trong tin nhắn hoặc bộ nhớ: Nhấn phím S
– Tìm kiếm ký tự trong file đính kèm hoặc trang web: Nhấn phím F
– Tìm kiếm ký tự trong file trình chiếu đính kèm: Thực hiện việc truy cập file thuyết trình bằng dạng ký tự hoặc ký tự kèm slide. Nhấn phím F

File đính kèm:
Những mẹo vặt phổ biến:
– Tìm kiếm ký tự trong file đính kèm: Nhấn phím F
– Di chuyển tới vị trí cuối cùng của con trỏ sau khi đóng hoặc mở lại một file đính kèm: Nhấn phím G

File đính kèm là bảng tính:
– Di chuyển tới một ô trong bảng: Nhấn phím G
– Xem nội dung của một trong bảng: Nhấn phím trống (Space)
– Chuyển bảng tính: Nhấn phím V
– Đánh dấu một bảng tính: Nhấn phím Enter
– Xem các cột hoặc hàng ẩn: Nhấn phím H

File đính kèm là dạng trình chiếu:
– Di chuyển giữa các file trình chiếu: Nhấn phím M
– Chuyển tới slide kế tiếp: Nhấn phím N
– Chuyển tới slide trước: Nhấn phím P
– Chuyển tới vị trí con trỏ cuối cùng sau khi đóng và mở lại file trình chiếu đính kèm: Thực hiện việc truy cập file thuyết trình bằng dạng ký tự hoặc ký tự kèm slide. Nhấn phím G

Trình duyệt:
Các mẹo vặt thông dụng:
– Chèn dấu chấm “.” Vào hộp thoại Go To: Nhấn phím trống Space
– Chèn dấu gạch chéo “/” vào hộp thoại Go To: Nhấn đồng thời phím Shift và phím trống Space
– Mở tùy chọn trong trình duyệt: Trong trình duyệt, nhấn phím O
– Dừng việc tải web: Nhấn phím Escape
– Giấu trình duyệt: Nhấn phím D
– Đóng trình duyệt: Nhấn giữ phím Escape

Trong một trang web:
– Di chuyển tới một trang web cụ thể: Nhấn phím G
– Trở về trang chủ: Nhấn phím H
– Mở danh sách đánh dấu: Nhấn phím K
– Thêm một mục đánh dấu: Nhấn phím A
– Xem danh sách các trang web mới truy cập gần đây: Nhấn phím I
– Refresh một trang web: Nhấn phím R
– Xem địa chỉ một liên kết: Đánh dấu liên kết, nhấn phím L
– Xem địa chỉ một trang web: Nhấn phím P
– Lưu một trang web trong một danh sách tin nhắn: Nhấn phím S
– Truy cập vào một đường dẫn đã được đánh dấu: Nhấn phím Enter
– Giấu tiêu đề: Nhấn phím U
– Xem lại tiêu đề: Nhấn phím U
– Xem bản thu nhỏ của một trang web: Nhấn phím X. Quay trở lại trạng thái thông thường: Nhấn phím bất kỳ

Di chuyển trong một trang web:
– Di chuyển lên trên màn hình: Nhấn giữ phím Shift + phím trống Space
– Di chuyển xuống dưới màn hình: Nhấn phím Space
– Di chuyển lên trên đầu một trang web: Nhấn phím T
– Di chuyển xuống dưới cùng một trang web: Nhấn phím B

Camera:
– Chụp hình: Nhấn phím tiện ích bên phải
– Zoom gần vật thể: Nhấn phím tăng volume
– Zoom ra xa vật thể: Nhấn phím giảm volume
– Thay đổi chế độ đèn flash cho bức ảnh: Nhấn phím trống Space
– Thay đổi kích thước của kính ngắm: Nhấn giữ phím biểu tượng

Media Player:
– Dừng hoặc tiếp tục chơi nhạc hoặc video: Nhấn phím tắt tiếng
– Bật bài hát tiếp theo trong danh sách phân loại: Nhấn phím N
– Bật bài hát trước trong danh sách phân loại: Nhấn phím P
– Xoay chiều một bức ảnh: Nhấn phím R
– Zoom gần một bức ảnh: Nhấn phím I
– Zoom ra xa một bức ảnh: Nhấn phím O
– Trở về kích thước ảnh ban đầu: Nhấn phím W

Bản đồ BlackBerry:
– Phóng to trên bản đồ: Nhấn phím I
– Thu nhỏ trên bản đồ: Nhấn phím O
– Xem hoặc giấu thông tin trạng thái bên trên bản đồ: Nhấn phím U
– Xem hoặc giấu thông tin hiệu chỉnh bên dưới bản đồ: Nhấn phím trống Space
– Di chuyển tới hướng tuyến tiếp theo: Nhấn phím N
– Di chuyển tới hướng tuyến trước: Nhấn phím P

Lịch:
Chú ý: Đặt No cho phần “Enable Quick Entry” trong tùy chọn lịch khi áp dụng những mẹo vặt này để làm việc trong mục xem theo ngày Day view.
– Đặt lịch hẹn: Nhấn phím C
– Thay đổi chương trình: Nhấn phím D
– Thay đổi mục xem theo ngày Day view: Nhấn phím D
– Thay đổi mục xem theo tuần Week view: Nhấn phím W
– Thay đổi mục xem theo tháng Month view: Nhấn phím M
– Di chuyển tới ngày, tuần hoặc tháng tiếp theo: Nhấn phím trống Space
– Di chuyển tới ngày, tuần hoặc tháng trước đó: Nhấn phím Shift và Space
– Di chuyển tới ngày hiện thời: Nhấn phím T
– Di chuyển tới một ngày nhất định: Nhấn phím G

Cơ bản về BlackBerry:
– Di chuyển con trỏ: Di chuyển quả cầu đánh dấu
– Thoát khỏi một màn hình hay quay lại một trang web trong trình duyệt: Nhấn phím Escape
– Di chuyển tới một danh sách các mục chọn hoặc trình đơn danh mục: Gõ chữ đầu tiên của mục chọn
– Chọn hoặc bỏ một lựa chọn: Nhấn phím Space
– Xem những trị sô sẵn có trong một trường: Nhấn phím Alt
– Chuyển ứng dụng: Nhấn giữ phím Alt và chọn ứng dụng rồi thả phím Alt
– Trở về màn hình ngoài: Nhấn phím End
– Xóa một mục đã được đánh dấu: Nhấn phím BackSpace hoặc Delete

Thoại:
– Nhận cuộc gọi: Nhấn phím Send
– Chèn ký tự “+” vào một số điện thoại: Nhấn giữ phím O
– Thêm phần đuôi mở rộng cho một số điện thoại: Nhấn phím Alt và phím X rồi gõ số ở phần đuôi mở rộng
– Gán quay số nhanh trên một phím nào đó: Trên màn hình ngoài hoặc màn hình thoại, nhấn giữ phím đó
– Bật hoặc tắt loa trong khi gọi: Nhấn phím Speakerphone
– Gõ một chữ trong trường số phone: Nhấn phím Alt và chữ đó
– Kiểm tra thư thoại: Giữ phím 1
– Di chuyển lên trên đầu của màn hình thoại: Nhấn phím Space
– Xem số gọi đi cuối cùng: Nhấn phím Space và Enter. Nhấn phím Send để gọi số đó.
– Xem danh bạ trên màn hình thoại: Nhấn giữ phím Send

Nhắn tin:
Trong một tin nhắn:
– Trả lời một tin nhắn: Nhấn phím R
– Trả lời tất cả tin nhắn: Nhấn phím L
– Chuyển một tin nhắn: Nhấn phím F
– Sắp xếp email đã được đánh dấu: Nhấn phím I
– Xem địa chỉ email của 1 liên lạc: Trong tin nhắn, đánh dấu liên lạc nhấn phím Q. Để xem lại tên hiển thị, nhấn phím Q

Trong một danh sách tin nhắn:
– Mở một tin nhắn đã được đánh dấu: Nhấn phím Enter
– Soạn tin nhắn từ một danh sách tin nhắn: Nhấn phím C
– Đánh dấu một tin nhắn là đã mở hoặc chưa mở: Nhấn phím Alt và I
– Xem tin nhắn đã gửi: Nhấn phím Alt và O
– Xem thư thoại: Nhấn phím Alt và V
– Xem tin nhắn dạng ký tự: Nhấn Alt và P
– Xem lại tất cả các tin nhắn của bạn: Nhấn phím Escape

Di chuyển trong danh sách tin nhắn:
– Di chuyển lên trên màn hình: Nhấn phím Shift và Space
– Di chuyển xuống dưới màn hình: Nhấn phím Space
– Di chuyển lên đầu danh sách tin nhắn: Nhấn phím T
– Di chuyển xuống cuối danh sách tin nhắn: Nhấn phím B
– Di chuyển tới ngày kế tiếp: Nhấn phím N
– Di chuyển tới ngày trước: Nhấn phím P
– Di chuyển tới tin nhắn chưa mở kế tiếp: Nhấn phím U
– Di chuyển tới tin nhắn có liên quan kế tiếp: Nhấn phím J
– Di chuyển tới tin nhắn có liên quan trước: Nhấn phím K

Soạn thảo:
– Chèn khoảng trống: Nhấn phím Space 2 lần, chữ cái kế tiếp sẽ được viết hoa
– Viết hoa một chữ cái: Giữ phím chữ đó cho tới khi chữ hoa xuất hiện
– Gõ chữ cái luân phiên trên một phím: Giữ phím Alt và phím chữ cái
– Gõ chữ phiên âm hoặc ký tự đặc biệt: Giữ phím chữ cái và di chuyển quả cầu đánh dấu sang trái hoặc phải (Ví dụ để gõ chữ ü, bạn giữ phím chữ cái U và di chuyển quả cầu đánh dấu sang trái cho tới khi chữ ü xuất hiện). Thả phím chữ cái khi chữ phiên âm hoặc ký tự đặc biệt xuất hiện.
– Gõ số trong trường số: Nhấn phím số
– Gõ số trong trường mật mã: Giữ phím Alt và nhấn phím số
– Bật NUM lock: Nhấn giữ Alt và phím Left Shift
– Bật CAP lock: Nhấn giữ Alt và phím Right Shift
– Tắt NUM lock hoặc CAP lock: Nhấn phím Shift
– Chuyển bộ gõ ngôn ngữ: Trên màn hình ngôn ngữ, đặt Yes cho mục “Input language shortcut” và giữ phím Alt rồi nhấn Enter. Đánh dấu ngôn ngữ rồi thả phím Alt.
– Chèn khoảng trống hoặc ký tự @ vào địa chỉ email: Nhấn phím Space
– Gõ một biểu tượng: Nhấn phím Symbol và gõ chữ cái hiện bên dưới biểu tượng đó
– Đánh dấu một hàng chữ: Nhấn phím Shift và di chuyển quả cầu đánh dấu
– Đánh dấu từng chữ cái một: Giữ phím Shift và di chuyển quả cầu đánh dấu sang trái hoặc phải
– Hủy đánh dấu chữ: Nhấn phím Escape
– Cắt chữ đã đánh dấu khi soạn thảo: Nhấn phím Shift kèm phím BackSpace/Delete
– Copy chữ đã đánh dấu khi soạn thảo: Nhấn phím Shift và ấn vào quả cầu đánh dấu

Chúc bạn thành công – www.ticsoft.com (Nguồn: Sưu tầm)

Posted in Thủ thuật blackberry | Tagged: , , | Chức năng bình luận bị tắt ở Mẹo vặt về sử dụng blackberry

Một số mã số bí mật sử dụng với blackberry

Posted by thegioiblackberry trên 21/06/2009

Bên cạnh những mã thông thường như ALT LMNN, ALT LGLG, ALT SHIFT H……thì còn có rất nhiều mã nữa mà ta chưa từng nghe đến. Bài Viết này tổng hợp 1 số mã bí mật cảu BlackBerry

Các Mã bí mật trong ứng dụng

Enterprise Activation

ALT-CNFG In Options -> Advanced Options -> Enterprise Activation Settings for Enterprise Activation

Address Book

ALT-VALD In address book list Validate the data structure and look for inconsistencies
ALT-RBLD In address book list Force a data structure rebuild
(Xắp xếp lại dữ liệu)

Browser

ALT-RBVS Any HTML/WML webpage View web page source code
(xem mã nguồn của trang Web (blackberry browser))
Calendar

ALT+VIEW Inside any Calendar item Show extra info for a Calendar event
(Thông tin chi tiết trong Calendar – phải mở 1 appointment ra mới xem được nhé)
SYNC Calendar app>Options Enable Calendar slow sync
RSET Calendar app>Options Will prompt for a reload of the calendar from the BES
RCFG Calendar app>Options Request BES configuration
SCFG Calendar app>Options Send device configuration
đượcFG Calendar app>Options Get CICAL configuration
SUPD Calendar app>Options Enable detailed Cal. report for backup
SUPS Calendar app>Options Disable detailed Cal. report for backup
SUPN Calendar app>Options Disable Cal. report database
LUID Calendar app>Options Enable view by UID
SRSL Calendar app>Options Show Reminder status log

Messaging

ALT + V I E W For messages, displays the RefId and FolderId for that particular message. For PIM items, displays only the RefId.

Search Application

ALT-ADVM Search Application Enabled Advanced Global Search

MMS

MMSC Options -> MMS Show MMS hidden options

Home Screen

ALT-JKVV Home Screen Display cause of PDP reject
(Không rõ cái reject này là nói về cái gì nữa)
ALT + CAP + H Home screen Displays the Help Me screen
ALT + E A C E Home screen Displays the Help Me screen
ALT + E S C R Home Screen Displays the Help Me screen
ALT + N M L L Home screen Switches the signal strength from bars to a numeric value.
ALT + L G L G Home screen Displays the Java™ event log.

WLAN

ALT-SMON WLAN wizard screen Enable simulated Wizard mode
ALT-SMOF WLAN wizard screen Disable simulated Wizard mode

Theme

ALT-THMN Any menu Change to no theme (B&W)
(Chuyển sang chế độ không dùng theme, trở về thời Black&White.)
ALT-THMD Any menu Change to default theme
(Chuyển về theme mặc đinh khi đang ở bất kì theme nào)
Date/Time

LOLO Options -> Date/Time Show Network time values

SIM CARD

MEPD Options>Advanced options>SIM card Display MEP info
MEP1 Options>Advanced options>SIM card Disable SIM personalization
MEP2 Options>Advanced options>SIM card Disable Network personalization
MEP3 Options>Advanced options>SIM card Disable Network subset personalization
MEP4 Options>Advanced options>SIM card Disable Service provider personalization
MEP5 Options>Advanced options>SIM card Disable Corporate personalization

Chúc bạn thành công – www.ticsoft.com (Nguồn: sưu tầm)

Posted in Thủ thuật blackberry | Tagged: , , , | Chức năng bình luận bị tắt ở Một số mã số bí mật sử dụng với blackberry

Cách khắc phục một số lỗi thông dụng ở blackberry

Posted by thegioiblackberry trên 21/06/2009

Lỗi là một phần tất yêu trong quá trình sử dụng BB. Mình đưa bài viết này lên nhằm đưa thêm một số cách khắc phục để các bạn tham khảo trong quá trình sử dụng em BB yêu quý của mình.

1.Lỗi: 300-303

Thông thường, các lỗi 300-303 là những lỗi quá trình cài đặt phần mềm.

Lưu ý: Trong suốt quá trình dùng BDM để cài đặt phần mềm hoặc Uprom, bạn không nên vội vã, cứ để quá trình config và update phần mềm chạy cho tới khi nào xong thì thôi. Quá trình Update này tuy hơi lâu, nhưng đôi khi lại phát hiện ra những phần mềm xung đột với nhau, và bạn có thể gỡ bỏ nó sau khi quá trình update hoàn thành.

2.Lỗi 395.

Lỗi 395 thường xảy ra bởi các phần mềm cài thêm vào máy (Third-party application).

Cách giải quyết vấn đề: Xóa và cài đặt lại tất cả phần mềm trên Blackberry. Lưu ý, cách này sẽ xóa toàn bộ phần mềm và data trên máy của bạn. Cho nên, việc đầu tiên là phải làm theo bước đầu tiên sau đây:

– Backup dữ liệu có trên máy. (chủ yếu là tin nhắn, danh bạ và một số task, memo, hay các ghi nhớ trong calendar).
– Sau đó (tất nhiên là vẫn dùng Blackberry Desktop Manager (BDM), chọn Application Loader/Next/Next, bạn sẽ vào được mục Device Application Selection, nhìn xuống góc phải phía dưới, chọn Setting (Hoặc Advance, tùy version của BDM), chọn Erase all application data and Erase all currently installed applications, Next, và cuối cùng chọn Finish. Đến lúc này, toàn bộ data trên Blackberry sẽ bị xóa sạch, tuy nhiên, trong lúc này, OS và Application sẽ được load trở lại vào máy của bạn.

Một số anh em trong diễn đàn cũng đã từng gặp lỗi này, nhưng nhiều hơn cả là lỗi 394. Các lỗi này tuy không được phân loại ra, nhưng nhìn chung, cách giải quyết cũng như trên (lỗi 395). Nên các bạn cũng không nên lo lắng lắm với lỗi 394 này.

3.Lỗi 310 – 314.

Đây là 1 trong những lỗi liên quan đến phần cứng. Tuy nhiên cũng dễ dàng cứu vãn được tình . Hãy thực hiện 1 cú Hard Reset điển hình sau:

– Tháo pin ra khỏi Blackberry.

– Chờ 1 thời gian, khoảng 30s (để cho mạch trở về trạng thái ổn định, tụ điện trên board xả hết điện tích), sau đó gắn pin lại.

Lý do:

1. Về phần cứng, (tất nhiên đây chỉ là phán đoán của em, các bác có quyền tham khảo, hoặc góp ý thêm để em bổ sung): Thứ nhất, lỗi này thường là nguyên nhân của Rom (Read Only Memory, đừng nhầm với bản ROM-OS-Hệ điều hành nhé), quá trình xử lý đọc dữ liệu trên BB khó khăn, nó báo lỗi này. Vì vậy tháo pin cũng là các refresh Rom. Thứ hai, việc xử lý dòng hiển thị trên LCD gặp khó khăn, các lỗi từ 310 – 314 cũng được xuất ra. Thứ ba, là hỏng hóc từ xử lý bàn phím, trackwell, trackball… Ngoài ra cũng còn 1 số thứ liên quan như: bộ detect sóng yếu, không thể gửi nhận được tin nhắn. Những lỗi này thì nhẹ, có thể hard reset sẽ vào được.
2. Về phần mềm, có thể bluetooth không nhận được, phần mềm, ứng dụng không cài được hoặc bị xung đột, BDM không thể detect được BB và cuối cùng, nó sẽ xuất ra thông báo lỗi: 310…

4Lỗi 317

Nhiều người khi nhìn thấy lỗi này gần như là bỏ cuộc (không uprom thành công), phán ra là hàng Trung Quốc. Tuy nhiên, ngẫm đi cũng phải ngẫm lại, dù gì đi nữa, Blackberry vẫn là một trong những nhóm hàng Điện Tử, chắc chắn tỉ lệ hư hỏng, hay bị lỗi vẫn có. Đừng có bao giờ nhanh nhảu khẳng định rằng: Cửa hàng đó nói con này là hàng Xịn, dzậy mà bị lỗi, rồi lại đi gán Thương gia thành Gian Thương. Mọi vấn đề nên được bình tĩnh xử trí rồi xử lí. Lỗi này may mắn có thể sửa được bằng phần mềm, nhưng phần lớn phải qua việc mổ xẻ của kĩ thuật phần cứng.

Tóm lại, cách giải quyết thường thấy là: Hạ bản ROM đang dùng xuống bản thấp hơn. Đến khi nào được thì thôi.

Qua quá trình làm cũng như tìm hiểu, lỗi này hầu như xuất hiện trên dòng máy 8110. Mình vẫn chưa xui tới mức phải mang mổ xẻ bung máy, đã xử lý được >3 lần, và thành công (cứu BB đang hấp hối sống lại).

Nếu bạn gặp lỗi này ở 8110 nói riêng hay 81xx nói chung, bình tĩnh up lại ROM theo bản thấp nhất của nó thử xem: 4.3 (8110M_PBr4.3.0_rel164_PL2.6.0.53_A4.3.0.93_AT & T_Wireless.exe), các bạn tìm trên google sẽ có ngay.

Các lỗi phải Uprom lại: 400-564, 320-325, 330-339 (Liên quan tới ứng dụng, hoặc các module .cod vừa cài đặt bị xung đột), 360-363 (Liên quan tới Flash – Có thể Flash yếu, hay gặp ở các dòng xuất xứ từ TQ hoặc không rõ nguồn gốc).

Với các lỗi này, bình tình tìm bản ROM phù hợp mà cài đặt lại (Uprom). Chi tiết, xem bài hướng dẫn của cuHiep.

5.Lỗi: 340-343

Lỗi tràn bộ nhớ, hoặc Flash yếu.

Cách giải quyết trước tiên, xóa đi tin nhắn không cần thiết, hoặc cuộc gọi đã nhận, cuộc gọi nhỡ, … hoặc những ghi chú trên calendar, xóa history trong operamini, xóa cache trong Browser.

Nếu đã xóa rồi mà không được, cách duy nhất còn lại là chạy lại ROM.

Lỗi 350-359: Mặc dù được phân chia ra thành 1 loại lỗi khác nhau, nhưng hầu như các cách được xử lý giống như các lỗi 300- 303, 310, 314.

Lỗi gặp nhiều nhất: 505 – 507

Hầu như các bạn đều biết lỗi này là do không có application được load trên máy. Nguyên nhân có thể là trong quá trình cài đặt phần mềm, bạn lỡ tay xóa hết những cái cũ, mà quên add cái mới (nguyên nhân này chắc là chỉ có ai chuối lắm mới vướng phải), hoặc là tất cả dữ liệu, phần mềm, application trên máy bị xóa khi bạn nhập sai password quá 10 lần (mặc định) (hoặc ít hơn tùy theo bạn cho phép nhập pass bao nhiêu lần), hoặc đang cài ROM (lúc đang xóa phần mềm, mà vô tình kết nối bị đứt (disconect). Tóm lại là BB không có application.

Giải quyết:

Còn chần chừ gì mà không Up lại ROM?

Tuy nhiên, nếu là một người không thích uprom ngay mà muốn tìm hiểu để lần sau không vấp phải, bạn nên tham khảo bước sau:

– Kiểm tra đã cài bản ROM phù hợp lên máy hay chưa, đã xóa vendor.xml chưa?

– Chỉ duy nhất kết nối 1 BB trực tiếp với 1 máy tính (nếu bạn chưa biết cách up rom cho nhiều BB cùng 1 lúc).

– Tắt các chương trình diệt virus, để chương trình này không truy xuất vào thẻ nhớ của BB trong lúc uprom (nếu BB không có thẻ nhớ thì thôi).

– Tiến hành uprom giống như cài phần mềm. Quá dễ.

Nếu lỗi 507 hay 505 xuất hiện khi bạn nhập sai password nhiều lần thì…hãy nhanh nhanh uprom, đừng suy nghĩ mất thời gian.

Nhưng nếu lỗi này do chương trình quản lý nguồn (Power Management) trên Máy tính gây ra, ban có thể làm các bước sau:

Click phải vào My Computer/Manage/Device manager/ Chọn Univerrsal Serial Bus Controller/ Click phải lần lượt vào các dòng USB root hub , chọn properties, sau đó chuyển sang thẻ Power, bỏ dấu check trong box Allow the computer to turn off this device to save power.

Một lưu ý cuối cùng cho lỗi 505 và 507 này, đôi khi rất khó khăn khi dùng BDM để cài, bạn hãy dùng chương trình Loader.exe để tiến hành Uprom nhé.

Chúc bạn thành công – www.ticsoft.com (Nguồn: sưu tầm)

Posted in Thủ thuật blackberry | Tagged: , , , | Chức năng bình luận bị tắt ở Cách khắc phục một số lỗi thông dụng ở blackberry

Sử dụng phím nóng với BlackBerry

Posted by thegioiblackberry trên 20/06/2009

Một điểm khiến cho chiếc BlackBerry hấp dẫn được hàng triệu người dùng trên khắp hành tinh là do hệ thống phím nóng của nó rất phong phú. Làm chủ được tất cả các cách sử dụng phím nóng cũng đồng nghĩa với việc bạn đã trở thành dân chơi BB thứ thiệt. BlackBerry thật sự là thiết bị cầm tay khó sử dụng đối với những ai lần đầu chạm đến. Khác với các dòng Palm, Pocket PC, BlackBerry có hệ thống menu tương đối “lằng nhằng”. Mặc dù vậy, khi sử dụng thiết bị này, có thể mỗi ngày bạn lại khám phá ra thêm một điều mới mẻ từ chính sự “tọc mạch” của mình, đây là lý do khiến nhiều người có thể dùng BB mãi mà không thấy chán.
Chẳng hạn như hệ thống phím nóng. Giống như bàn phím máy tính, bàn phím của BlackBerry (loại QWERTY) thậm chí có cả các phím cltr, Caps Lock , dell… Tận dụng được hết cách thức sử dụng phím nóng sẽ khiến bạn cảm thấy thú vị hơn nhiều khi sử dụng thiết bị này.
Các phím nóng có thể phân theo từng khu vực như sau:
Trong Calendar:
(Phone option, General option, Dial from home screen chọn No)

– ấn phím L để truy cập
– Chọn Agenda View, ấn phím A
– Chọn Day view, ấn phím D
– Chọn Week view, ấn phím W
– Chọn Month view, ấn phím M
– Di chuyển đến ngày hiện tại, ấn phím T
– Di chuyển đến ngày khác, ấn phím G
– Tạo một lịch hẹn, ấn phím C
– Di chuyển đến ngày sau, tuần sau hoặc tháng sau, ấn Space
– Di chuyển đến ngày trước, tuần trước hoặc tháng trước, ấn Shift+ Space
– Di chuyển con trỏ ngang trong Week view, giữ phím Alt + trackwheel
– Di chuyển con trỏ dọc trong Month view, giữ phím Alt +
trackwheel
Trong Homescreen:
– Truy cập nhanh đến một ứng dụng: Giữ phím Alt + Esc sau đó nhả tay phím Esc dùng Trackwheel di chuyển đến chương trình mình muốn dùng.
– Ẩn Icon và di chuyển Icon theo ý muốn: Chọn Icon giữ phím Alt + ấn Trackwhell chọn Hide hoặc Show
– Dọn Event log: Giữ Alt ấn lần lượt L -G -L G và chọn clear. Đây là cách giải phóng bộ nhớ khá hữu hiệu cho các máy đời thấp như 7230, 7290…

– Để “soft reset”: Nhấn giữ tổ hợp Alt – Caps Lock – Del hoặc Alt – Caps Lock – Backspace.
Trong Messages:
– Để trả lời tin nhắn (reply): ấn R, để forward tin-> ấn F, trả lời tất cả->ấn L
– Để chọn một đoạn text, giữ Shift + xoay track whell ( bánh xe)
– Để cắt đoạn text đã chọn, ấn Ship+ spacebar; để copy đoạn text đã chọn, ấn alt + ấn bánh xe; để dán đoạn text: ấn shift + ấn bánh xe
– Chuyển con trỏ lên đầu trang, ấn T; chuyển con trỏ xuống cuối trang, ấn B

– Lên/xuống từng trang màn hình: ALT-enter/spacebar

– Tới message đã đọc: nhấn U; tới tin kế: nhấn N; quay lại hộp tin: nhấn P
Và, nếu chưa từng biết, bạn hãy thử “nghịch” hot key này: Giữ Alt rồi lần lượt ấn N -M -L- L. Tiếp đấy hãy nhìn vào vạch báo sóng.

Chúc bạn thành công – www.ticsoft.com (Nguồn: sưu tầm)

Posted in Thủ thuật blackberry | Tagged: , , , | Chức năng bình luận bị tắt ở Sử dụng phím nóng với BlackBerry

Biến blackberry thành Modem ở Mac thông qua Bluetooth

Posted by thegioiblackberry trên 13/06/2009

Như đã từng được giới thiệu, Mac có thể dùng một số điện thoại để làm Modem truy cập vào Internet. Không giống như Nokia, Samsung hay Sony Ericsson, BlackBerry không được hỗ trợ cấu hình Modem sẳn trong các máy Mac. Tuy nhiên với một vài thao tác nhỏ và một số file sau đây bạn có thể dễ dàng dùng BlackBerry làm Modem để Mac truy cập vào Internet.
Chuẩn bị :
1. Máy Mac (nên cài Leopard) có hỗ trợ Bluetooth.
2. BlackBerry các dòng 81, 87, 88, 83 (chưa thử với Bold, Storm và Jevalin nhưng chắc là được). Có dòng 7xxx thì hên xui.

3. Download file đính kèm BlackBerry.Modem.zip dưới đây về, bung nén ra được thư mục BlackBerry.ccl, chép thư mục này vào thư mục LibraryModem Scripts của ỗ đĩa cài Mac (không phải Library của Home).

Thực hiện:

1. Bật Bluetooth cả 2 lên.
2. Bấm vào icon Bluetooth trên máy tính, chọn Setup Bluetooth Device để tiến hành pair và cài đặt.

3. Chọn BlackBerry của bạn và nhấn Continue.

4. Bước tiếp theo nhớ check vào “Access Internet using phone’s data”

5. Tiếp tục là chọn Reseach In Motion cho Phone vendor và chọn Phone Model là dòng BlackBerry bạn đang sử dụng, nếu không có trong danh sách thì chọn BlackBerry dòng khác.

6. Bước tiếp là theo rất quan trọng, nhập thông số GPRS. Phần username, password nhập bình thường, phần Phone Number chính là APN (thí dụ: Mobifone là: mms, mms, m-wap; Viettel chỉ điền Phone Number là v-internet; Vinaphone thì điền mms, mms và để trống Phone Number). Bấm continue để hoàn tất cấu hình Bluetooth.

7. Và cuối cùng là vào System References của Mac, chọn Network, chọn kết nối Bluetooth, và nhấn Connect để Mac vào Internet. (Lưu ý, sau khi nhấn Connect BlackBerry sẽ hỏi bạn có muốn cho Mac truy cập không, bạn nhớ là phải chọn đồng ý cho phép).

Download BlackBerry Modem

Chúc bạn thành công – www.ticsoft.com (Nguồn: sưu tầm)

Posted in Thủ thuật blackberry | Tagged: , , , , | Chức năng bình luận bị tắt ở Biến blackberry thành Modem ở Mac thông qua Bluetooth

Tối đa hoá tiện ích camera của blackberry

Posted by thegioiblackberry trên 13/06/2009

Bài viết này nhằm mục đích giúp người sử dụng tối đa hoá tiện ích camera của những chú dế balckbery . Dưới đây chúng tôi xin cung cấp cho người sử dụng cách thức và bước thực hiện để làm chủ tất cả các tuỳ chọn của camera:

I. Mẹo xem hình ảnh

a. Sử dụng một hình ảnh làm hình nền

1.Vào ứng dụng Media
2.Click mục mong muốn
3.Click vào picture bạn muốn chọn
4.Mở menu click vào set as home screen image
Nếu muốn xoá hình ảnh đang làm hình nền ban chọn menu rồi Click vào reset home screen image

b.Xem hình ảnh theo kiểu slide show

1.Vào ứng dụng Media
2.Click mục mong muốn
3.Click vào thư mục(nếu có)
4.Click vào picture bạn muốn chọn
5.Mở menu click vào xem slide show

II. Mẹo điều chỉnh hình ảnh

Trong khi chụp ảnh bạn có thể thay đổi độ gần xa của ống kính bằng cách:
*Phóng to hình ảnh bằng cách cuộn tractball lên
*Thu nhỏ hình ảnh bằng cách cuôn tractball xuống

a.Thay đổi mặc định kích cỡ của viewfinder

bạn có thể ẩn trạng thái hiển thị ở cuối cùng của màn hình và xem các chủ đề bằng toàn bộ màn hình
1.Trong camera chọ menu
2.Click vào tuỳ chọn
3.. viewfinder chế dộ thay đổi
4.Chọn menu và click vào save

b.Thay đổi tuỳ chọn cho hình ảnh hoặc video dể phù hợp với điều kiện ánh sángkhác nhau

1.Vào máy ảnh hoặc video
2.Mở menu
3.Thực hiện bất kì các hành động sau
– Để thay đổi mặc định chế độ flash cho hình ảnh ->click Thiết lập mặc định flash(defaul flash setting)
– Để thiết lập chế độ ánh sáng thấp cho video -> click Video light
– Để bù cho các điều kiện ánh sáng hiện tại -> click white blance

c.Đặt kích thước cho hình ảnh

1.Trong camera chọn menu
2.Click vào tuỳ chọn
3.Chọn picture size
4.Bấm menu chọn save

d.Đặt độ nét cho hình ảnh

1.Trong camera chọn menu
2.Click vào tuỳ chọn
3.Chọn Picture quality
4.Bấm menu chọn save

e.Đặt hiệu ứng mầu sắc cho hình ảnh

1.Trong camera chọn menu
2.Click vào tuỳ chọn
3.Chọn Color Effect
4.Bấm menu chọn save

Vì sao đèn Flash dims hặc turn off ? Đèn Flash dims khi pin cấp điện xuống dưới 20% .Đèn Flash turn off khi nhiệt độ lạnh và pin cấp điện xuống dưới 20%

III.Mẹo cho việc lưu hình ảnh

a. Thay đổi địa điểm lưu trữ hình ảnh hoặc video

1.Trong camera chọn menu
2.Click vào tuỳ chọn
3.Thực hiện mootj trong các hành động sau:
– Trong camera click Store picture and foder fields
– Trong vide click foder fields
4.Bấm menu chọn save

b. Làm gì nếu bạn không lưu dc hình ảnh hoặc video

Lỗi này xảy ra khi bộ nhớ có sẵn dùng để lưu trữ bị hết. Bạn có thể thực hiện các bước sau đây:

-Xoá bớt hình ảnh hoặc tin nhắn
-Xoá các tệp tin media cũ
– Trong camera tuỳ chọn bạn không nên đặt Picture quality là superfine vì nó đòi hỏi bộ nhớ lớn.

Chúc bạn thành công – www.ticsoft.com (Nguồn: sưu tầm)

Posted in Thủ thuật blackberry | Tagged: , , , , | Chức năng bình luận bị tắt ở Tối đa hoá tiện ích camera của blackberry

Mẹo hay khi sử dụng blackberry

Posted by thegioiblackberry trên 13/06/2009

Chiếc điện thoại Blackberry được nhiều người biết đến bởi những tính năng ưu việt của nó soi với những dòng điện thoại thông dụng khác hiện nay, tuy nhiên, để làm quen với Blackberry và để chiếc điện thoại Blackberry phát huy đúng “sức mạnh” của nó, chúng ta cần phải tìm hiểu khá nhiều về chức năng bên trong, tôi xin giới thiệu những chức năng cơ bản nhất đến các bạn. Trong Blog sẽ có nhiều bài viết chi tiết và cụ thể hơn cho nhiều chức năng khác nhau, các bạn có thể tham khảo trong chuyên mục “ứng dụng dành cho Blackberry”.

1. Mất tin nhắn (SMS) và nhật ký cuộc gọi

Bỗng nhiên bạn phát hiện BlackBerry của mình bị mất một số SMS và nhật ký cuộc gọi cũng “không cánh mà bay” mà chắc chắn bạn không hề xóa chúng? Rất có thể bộ nhớ của BlackBerry đã đầy. Vì thế, bạn nên xử lý dữ liệu trên máy.

– Chuyển hình ảnh, nhạc chuông, bài hát và video vào thẻ nhớ microSD. Và bạn cũng nên mặc định cho camera lưu ảnh vào thẻ nhớ để không chiếm dung lượng của điện thoại.

– Xóa một số chương trình không cần thiết, đó là những phần mềm miễn phí hoặc dùng thử mà bạn không dùng đến nữa hoặc không thích dùng. Bạn nên gỡ bỏ chúng trong mục Application Loader của phần Desktop Manager và cả trong Options à Advanced Options à Applications.

– Xóa nhật ký cuộc gọi. Nếu muốn xóa nhật ký cuộc gọi trong BlackBerry, chỉ cần ấn giữ phím ALT và gõ chữ lglg. Khi list cuộc gọi xuất hiện trên menu, bạn chọn Clear để xóa.

– Xóa e-mail, SMS cũ và những cuộc gọi không cần thiết.

– Xóa các theme. Chúng ta thường cài rất nhiều hình nền cho điện thoại nhưng chính nó lại chiếm dụng rất nhiều bộ nhớ. Bạn nên xóa bớt những theme không cần đến nữa: Options à Advanced Options à Applications

– Xóa các file giải trí không dùng đến, như nhạc chuông, MP3…

– Xóa những ngôn ngữ không dùng: Từ Desktop Manager bạn chọn Application Loader để xóa bớt những ngôn ngữ mà bạn chẳng biết đến nó. Việc này cũng giúp bạn tăng thêm dung lượng cho BlackBerry.

2. Cài đặt thông báo tin nhắn đến

– Từ giao diện màn hình Home -> Options -> Profiles -> Edità Messages -> Edit. Tại đây, bạn nhấn chấp nhận để khởi động chức năng thông báo tin nhắn đến cho BlackBerry. Sau đó, bạn click vào bánh xe (trackwheel) và chọn Save để lưu lại cài đặt.

3. Dấu đèn thông báo tin nhắn mới hoặc chưa đọc

Đôi khi bạn không thích để đèn nháy thông báo tin nhắn mới vì ngại giữa đám đông. Để tắt chức năng này bạn có thể thực hiện như sau:

Trong phần Message, trượt bánh xe trackwheel hoặc nhấn vào phím Menu à chọn Options à General Options. Tại đây, bạn đặt chế độ None (không) cho chức năng Set the Display Message Count à Save.

4. Có thông báo tin nhắn mới gửi đến nhưng lại không nhận được tin nhắn nào cả.

Rắc rối này chắc chắn là do bạn đã đặt sai ngày cho “chú” BlackBery của mình. Chỉ cần sửa lại ngày tháng cho đúng là mọi việc sẽ êm đẹp ngay lập tức.

5. Sử dụng chức năng tự động nhập chữ

Cần phân biệt giữa hai chức năng Word list và Auto text.

Word list: Giống như là cuốn từ điển nằm trên ngón tay của bạn, giúp người dùng tiết kiệm thời gian. Những từ bạn hay dùng sẽ được bổ sung vào từ điển. Bạn có thể tạo từ điển bằng cách:

– Trong Options, bạn chọn Custom Wordlist. Sau đó bạn mở phím Menu và click vào mục New, bạn nhập ký tự mong muốn rồi lưu lại bằng Save.

Bạn cũng có thể xóa những từ không cần nữa trong “từ điển” này hoặc điện thoại không tự cập nhật thêm ký tự vào Word list.

AutoText giúp bạn thay một ký tự, chữ nào đó bằng những từ hay câu gợi ý đã có từ trước. Chỉ cần nhấn phím Space là bạn có thể dùng những từ gợi ý cho đoạn văn bản của mình mà không cần gõ phím mất thời gian.

AutoText còn gọi là chức năng sửa lỗi chính tả. Ví dụ, BlackBerry sẽ tự động chuyển từ “hte” à “the”. Vì thế, bạn có thể bổ sung thêm danh sách những từ nào mà mình hay mắc lỗi hay là những từ viết tắt nào đó cho chức năng AutoText để nó tự sửa cho bạn. Ví dụ, gõ CHXHCNVN để viết tắt cho câu Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, BlackBerry sẽ tự động cập nhật đúng như bạn mong muốn.

Tạo Auto Text: Optionsà Auto Text, sau đó bạn mở chức năng Menu -> New. Tại đây, bạn thực hiện giống như chức năng Auto Text trong máy tính.

6. Tạo Inbox cho tin nhắn SMS

Với BlackBerry 8800 series, người dùng có thể tách hòm thư SMS với e-mail để dễ dàng quản lý. Thực hiện theo các bước sau:

– Truy cập mục Messages -> Options -> General Options

– Tại phần SMS and Email Inboxes, bạn chọn vào tuỳ chọn Separate rồi nhấn Save để lưu cài đặt.

Chúc bạn thành công – www.ticsoft.com (Nguồn: sưu tầm)

Posted in Thủ thuật blackberry | Tagged: , , | Chức năng bình luận bị tắt ở Mẹo hay khi sử dụng blackberry

Các tạo và đọc Ebook tiếng Việt cho blackberry

Posted by thegioiblackberry trên 13/06/2009

Trong bài viết này, xin giới thiệu tới các bạn một phương pháp giúp các bạn đọc được các bài viết bằng tiếng Việt trên Blackberry dưới dạng một Ebook. Với cách này, các bạn có thể tạo cho mình những cuốn tiểu thuyết, những cuốn truyện dài tập để có thể đọc trên chiếc điện thoại Blackberry yêu quý của mình, hay hơn nữa, các bạn có thể tạo ra những cuốn tài liệu quý giá sưu tầm được trên web, hoặc thậm trí các bạn có thể tạo ra những cuốn nhật ký viết bằng word sau đó chuyển qua e-book rồi cho vào chiếc blackberry để đọc những lúc nhàn rỗi.

Do BlackBerry không đọc được các eBook tiếng Việt dạng PRC (Mobipocket Reader) được tạo cho các thiết bị Palm, Pocket PC (như các eBook được chia sẽ tại trang http://www.thuvien-ebook.com). BlackBerry chỉ đọc được các eBook tiếng Việt được tạo từ các tài liệu sử dụng bảng mã Unicode tổ hợp (Composite Unicode). Để đọc eBook trên BlackBerry ta có thể dùng chương trình Mobipocket Reader. Cách cài đặt chương trình và chuyển eBook prc sang BlackBerry như sau:

I, Cài đặt chương trình  Mobilepocket Reader lên máy tính và máy  Blackberry:

1. Đầu tiên bạn cần kết nối BlackBerry với máy tính bằng cổng USB.
2. Download chương trình Mobipocket Reader cho Windows tại đây
3. Nhấp đôi vào file download trên để tiến hành cài đặt chương trình.
4. Sau khi cài đặt xong, bạn chạy Mobipocket Reader trên Windows. Mobipocket Reader sẽ tự động phát hiện thiết bị BlackBerry và hỏi bạn có muốn cài MobiPocket Reader cho BlackBerry hay không? Bạn chọn Yes và chờ Mobipocket Reader tự download và cài đặt cho BlackBerry. (Lưu ý là trước đó bạn đã cài đặt ứng dụng Desktop Manager cho Windows để Windows có thể giao tiếp với BlackBerry).

II, Cách tạo file E-book:

Bước 1: Chuẩn bị tài liệu Word:
Các tài liệu tiếng Việt dùng để chuyển đổi nên ở dạng Microsoft Word (.doc) hay trang web (.html). Nếu là các tài liệu ở dạng khác Word thì cũng phải chuyển về Word hay Html cho dễ dàng ở các bước tiếp theo.

Bước 2: Chuyễn mã văn bản (dùng phần mềm Unikey, dowload tại đây)

Các văn bản trước khi tạo eBook, cần chuyển đổi bản sang bảng mã Composite Unicode (Unicode tổ hợp). Sau đây là cách chuyển mã văn bản:

* Mở tài liệu cần chuyển đổi (.doc, .html) với chương trình Microsoft Word (chon menu File, Open và chọn tài liệu cần chuyển đổi).
* Nhấn Ctrl+A để đánh dấu toàn bộ văn bản trong tài liệu. Tiếp theo nhấn Ctrl+C để copy toàn bộ văn bản
* Nhấn phím Delete để xóa toàn bộ phần văn bản cũ.
* Tại System tray của Windows (góc dưới phải của màn hình), click chuột phải lên biểu tượng của Unikey rồi chọn Tool Kit ( công cụ )trên thanh menu
* Tại màn hình Unikey Toolkit, chọn Source là bãng mã hiện tại của tài liệu cần chuyển đổi (thông thường là Unicode) rôi tiếp đó  chọn Destination là Unicode (Composite – To hop), click chọn Convert Clipboard để Unikey hiểu chuyển đổi văn bản trong Clipboard.
* Click nút Convert và đợi đến khi Unikey báo đã chuyển đổi thành công.
* Trở lại chương trình Microsoft Word, nhấn Ctrl+V để dán phần văn bản đã được chuyển đổi trở lại Word. Lưu lại tập tin này.

Bước 3: Tạo eBook (dùng phần mềm Mobipocket Reader)
Dùng Mobipocket Reader chuyển đổi từ Word sang eBook (.prc)

* Chạy Mobipocket Reader trên Windows.
* Tại khung bên trái click eBooks.
* Trên thanh công cụ click nút Import, chọn Office Documents.
* Chọn file Word đã chuyển mã tại bước 2. MobiPocket sẽ tạo ra file PRC cho tài liệu này.
* Bạn có thể chọn tài liệu này và Click nút Send, chọn RIM BlackBerry để chuyển sang BlackBerry.

Chúc bạn thành công – www.ticsoft.com (Nguồn: sưu tầm)

Posted in Thủ thuật blackberry | Tagged: , , | Chức năng bình luận bị tắt ở Các tạo và đọc Ebook tiếng Việt cho blackberry

Cài đặt Browser để lướt web cho blackberry

Posted by thegioiblackberry trên 13/06/2009

Tìm hiểu về Blackberry Browser:

Blackberry Browser là một công cụ dung để lướt web trên máy blackberry được cài mặc đinh cho tất cả các máy blackberry. Có thể hiểu Blackberry Browser như một công cụ dung để vào các trang web giống như trình duyệt IE (Internet Explorer) hay FireFox của máy tính vậy. Với blackberry browswer, ngoài những tính năng cơ bản như dung để lướt web, đọc báo, xem tin tức…bạn còn cần phải dung Blackberry Browser để cài đặt các ứng dụng trực tiếp trên máy Blackberry, hoặc mỗi khi có một tài liệu cần download, bạn cũng cần dung đến Blackberry Browswer, và cải tiến hơn nữa, nếu blackberry của bạn dung hệ điều hành (OS ) 4.5 trở lên, bạn có thể xem các đoạn video trực tuyến có trên Youtube, hoặc xem các đoạn ca nhạc giải trí trên mạng….Có thể thấy rằng blackberry browser thông minh hơn những trình duyệt web dành cho các dòng điện thoại di dộng thông thường được cung cấp hiện nay.

Hướng dẫn cài đặt Blackberry Browser

Trong bài viết này, tôi xin giới thiệu một cách cài đặt Blackberry Browser rất đơn giản, rất dễ hiểu dành cho tất cả mọi người, bạn chỉ cần click chuột, không cần cài đặt , không cần cấu hình cho máy blackberry, cũng không cần cấu hình cho máy tính.

Bước 1: Dowload thư mục đính kèm ở dưới:

Download

Bước 2: Chạy file số 1.
Bước 3: Chạy file số 2.
Bước 4: Chờ máy blackberry khởi động lại
Bước 5: Bật BDM (Blackberry Desktop Manager) lên, phần mềm sẽ tự động yêu cầu vào phần backup or restore, bạn chọn phần restore, sau đó phần mềm sẽ hỏi file muốn restore, bạn chọn đường dẫn đến folder “step3” trong thư mục vừa download ở trên. Trong thư mục này, bạn chọn file mang tên tương ứng với nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn đang dung. Ví dụ máy mình dung dịch vụ Viettel thì mình sẽ chọn file Viettel.ipd .
Giải thích: folder “step3” là nơi chứa các “service book” của các nhà cung cấp dịch vụ di động hiện nay ở nước ta.
Bước 6:  chạy file số 4
Bước 7:  Chờ cho máy Blackberry khởi động lại là hoàn tất khâu cài đặt Blackberry Browser

*Lưu ý:
– Khi thay sim (cho dù là tháo sim ra và nắp lại) thì Blackberry Browser sẽ bị mất file service book, phải cài lại Browser từ B1.
– Đối với OS 4.1 (thường dung cho các máy đời thấp từ 7290 trở về trước), khi đã kích hoạt thành công Browser, mỗi lần dùng xong không được tắt bằng phím ESC (phím này nằm ở dưới Trackbal) mà phải dùng ALT+ESC để ra màn hình nền nếu không service book sẽ bị mất và phải làm lại.
– OS 4.1 thì phải xóa PPP và China Wap. Cứ Delete rồi Undelete rồi lại delete cho tới khi Browser hoạt động được thì thôi nhé.

Như vậy là các bạn đã hoàn tất các thủ tục để cài đặt và active blackberry browser rùi đó.

Chúc bạn thành công – www.ticsoft.com (Nguồn: sưu tầm)

Posted in Thủ thuật blackberry | Tagged: , , , | Chức năng bình luận bị tắt ở Cài đặt Browser để lướt web cho blackberry

Convert prc sang word cho blackberry

Posted by thegioiblackberry trên 09/05/2009

Giả sử bạn đang có 1 cuốn prc chưa convert, có thể nó sẽ thuộc 1 trong 2 loại đã bị khóa , hoặc là chưa bị khóa. Hãy làm theo các bước sau:

Bước 1:
– Down chương trình calibre về và cài đặt bình thường
Link:  Download

Bước 2:
– Bật chương trình lên và vào tab “Add books” , add cuốn sách của bạn vào
– Chọn quyển sách, vào tab “View” gần đó
TH1: nếu đồng hồ cát xuất hiện, sau đó nội dung cuốn sách hiện ra, xin chúc mừng, bạn cứ việc copy paste vô tư. Cuốn sách đó chưa bị khóa.
TH2: Nếu hiện lên Error : This book is protected by DRM, nghĩa là bị khóa, xin mời sang bước 3

Bước 3:
–  Các dụng cụ cần có
1.Active Python
Link: Download
2. File mobidedrm.py  , Download tại đây

– Tiến hành
1. Cài đặt Active Python
2. copy file mobidedrm.py vào ổ C, đồng thời copy luôn file prc để vào đó , đề nghị các bác đổi tên file thành ‘1’ để dễ làm việc, như vậy ta có 1 file cần convert là 1.prc đang ở trong ổ C rồi đấy nhé.
3. Vào Run >> cmd >> gõ : cd\ để về ổ C:\>
4. gõ cú pháp sau : mobidedrm.py 1.prc 2.prc PID
-> PID : mã lấy ở phần about của Mobipocket reader
Ví dụ như của tôi :mobidedrm.py 1.prc 2.prc ZB2CTUM$JL
-> Enter 1 phát, ngay sau đó sẽ xuất hiện file 2.prc y hệt như 1.prc trong ổ C, chỉ có điều đã bẻ khóa rồi.

5. Quay lại bước 2 với file 2.prc

Chúc bạn thành công – www.ticsoft.com (Nguồn: Tinhte)

Posted in Thủ thuật blackberry | Tagged: , , , , | Chức năng bình luận bị tắt ở Convert prc sang word cho blackberry