The Gioi BlackBerry

Thủ thuật, games, themes, nhạc…cho blackberry

Archive for the ‘Hình nền blackberry’ Category

Hình nền blackberry

Wallpapers 320×240 Coler cực đẹp cho blackberry

Posted by thegioiblackberry trên 20/05/2009

Wallpapers 320×240 Coler cực đẹp cho blackberry

80 hình 1

80 hình 2

80 hình 3

Chúc bạn thành công – www.ticsoft.com

Posted in Hình nền blackberry | Tagged: , , , | Chức năng bình luận bị tắt ở Wallpapers 320×240 Coler cực đẹp cho blackberry

Wallpaper của windows7 cho blackberry

Posted by thegioiblackberry trên 12/04/2009

Wallpaper của windows7 cho blackberry

Download tại đây

Chúc bạn thành công – www.ticsoft.com ( Nguồn: sưu tầm)

Posted in Hình nền blackberry | Tagged: , , | Chức năng bình luận bị tắt ở Wallpaper của windows7 cho blackberry

Hình nền cho blackberry

Posted by thegioiblackberry trên 29/03/2009

Hình nền cho blackberry ( 320×240 )

Link download:  tại đây

Posted in Hình nền blackberry | Tagged: , , | Chức năng bình luận bị tắt ở Hình nền cho blackberry